Černošice
Černošice

Kácení dřevin rostoucích mimo les


 

Formulář ZFO  Formulář PDF Formulář DOC

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Formulář ZFO Formulář PDF Formulář DOC

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les

 

 • o povolení kácení žádá vlastník pozemku, tj. vlastník dřeviny
 • kácení by mělo být prováděno v období vegetačního klidu, tj. od 1. 11. do 15. 3.

Kácení dřevin může probíhat ve třech režimech:

 1. bez souhlasu orgánu ochrany přírody:
  1. pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň
  2. dřeviny s obvodem kmene menším než 80 cm měřených ve výšce 130 cm nad zemí
  3. zapojený porost dřevin rostoucí na ploše menší než 40 m2
  4. pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin

 

 1. na základě oznámení:
  1. ze zdravotních důvodů dřeviny – podává se minimálně 15 dní před zamýšleným kácením,
  2. z pěstebních důvodů podává se minimálně 15 dní před zamýšleným kácením
  3. je-li stavem dřevin zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu – oznámení se podává nejpozději do 15 dní od provedení kácení, vlastník musí doložit skutečnosti nasvědčující tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup (fotodokumentace)

 

 1. na základě povolení:

- veškeré kácení nespadající pod výše uvedené body

 

 • řízení o povolení ke kácení dřevin nepodléhá správnímu poplatku
 • proti rozhodnutí o povolení kácet dřeviny je přípustné odvolání
 • lhůta k vyřízení žádosti je 60 dnů
 • orgán ochrany přírody je oprávněn uložit náhradní výsadbu dřevin za povolené kácené dřeviny

 

Žádost o vydání povolení kácení dřeviny a oznámení kácení dřeviny musí obsahovat:

 1. označení parcely a katastrálního území, kde má být kácení provedeno
 2. situační zákres dřevin na pozemku
 3. specifikaci dřevin, které mají být káceny (druh, počet, obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí) či specifikace zapojených porostů, které mají být káceny (druhové složení, výměra kácené plochy)
 4. důvod ke kácení dřeviny

 

Kdy, s kým a kde situaci řešit:
pondělí a středa     8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek a pátek     8:00 - 12:00 hodin

Podskalská 19, Praha 2, odbor životního prostředí, 5. patro budovy.

Za tuto stránku odpovídá M. Fialová

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0