Černošice
Černošice

Povolování staveb na území města Černošice, kterými vzniká nová bytová jednotka

Povolování staveb na území města Černošice, kterými vzniká nová bytová i nebytová jednotka


 

Od 1. 1. 2009 jsou na základě usnesení Rady města Černošice č. 2.7.1 ze 48. schůze Rady města Černošice konané dne 13.10.2008 a usnesení č. 2.4.2. ze 63. schůze konané dne 18.5.2009 všechny stavby na území města Černošice, jimiž vzniká nová bytová i nebytová jednotka, považovány za stavby, které kladou takové požadavky na veřejnou technickou infrastrukturu, že je nelze bez vybudování příslušných nových staveb a zařízení nebo úpravy stávajících realizovat, a to ve smyslu § 88 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon). V případě, že stavebník takové stavby bude žádat stavební úřad o vydání veřejnoprávního titulu na její povolení, musí doložit smlouvu, kterou uzavírá s městem Černošice. Obsah plánovací smlouvy je upraven přílohou č. 13 k vyhlášce 500/2006 Sb. v platném znění. Plánovací smlouvu lze uzavřít po souhlasu Rady města s předmětnou stavbou.

 

Kdy, s kým a kde situaci řešit:
pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 12:00 hodin

Riegrova 1209, Černošice, odbor investic a správy majetku

                                                                             Za tuto stránku odpovídá J. Jiránek