Černošice
Černošice

Otevřené město Černošice

 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
  • Otevřené město Černošice
  • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 14. 6. 2018. 
  • Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010044
  • Projekt úspěšně prošel hodnotícím procesem, byl vydán právní akt o poskytnutí dotace.
Stručný popis projektu
V rámci projektu má dojít k optimalizaci výkonu veřejné správy prostřednictvím zlepšení procesního řízení organizace, posílení strategického řízení města zhotovením nových strategických dokumentů a rozvoji lidských zdrojů prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností zaměstnanců (vzdělávání). 
 
Dílčí cíle:
1. Analýza a optimalizace 6 procesů 
2. Zpracování 5 strategických a analytických dokumentů pro plánování udržitelného rozvoje města 
3. Zavedení a ověření 1 nástroje pro zlepšení komunikace s veřejnosti - Participativní rozpočet
4. Zajištění vzdělávaní pro 80 zaměstnanců 
 
Více informací naleznete zde
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Logo

EU - Evrospký sociální fond, Operační program Zaměstnanost, č. výzvy: 03_16_058 a 03_17_080
 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 6 792 396,80 Kč
Požadovaný příspěvek : 6 452 776,95 Kč
Spoluúčast města:   339 619,85 Kč

Termíny realizace projektu:
Realizace probíhá v rozmezí 1. 4. 2019 - 31. 3. 2021 (24 měsíců). V současné chvíli probíhá příprava veřejných zakázek na aktivitu procesního auditu a vzdělávání.
 
 
 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Černošická mariánská pouť