Černošice
Černošice

Archiv výborů zastupitelstva - volební období 2018 - 2022


Zastupitelstvo obce zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory, přičemž je vždy povinno zřídit finanční a kontrolní výbor.

Finanční výbor
Grantový výbor
Kontrolní výbor
Výbor pro územní plánování

 

 Finanční výbor


Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města

Složení:
Tomáš Kratochvíl, předseda výboru
Petr Lágner
Petr Ullrich
Ondřej Pařík
David Otava
Jiří Pergl
Antonín Krudenc
tajemník výboru: Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru

Zápisy:
26. 4. 2022  18. 5. 2022
2020  
10. 2020       11. 2020
22. 1. 2020       29. 4. 2020            31. 5. 2020               30. 6. 2020               7./9. 2020 
2019  
19. 6. 2019  18. 9. 2019  23. 10. 2019  20. 11. 2019   
16. 1. 2019 20. 2. 2019 20. 3. 2019 17. 4. 2019 22. 5. 2019
2018  
    7. 11. 2018        

 

 Grantový výbor


1. se zabývá grantovou politikou města
2. dává podněty zastupitelstvu ohledně grantové politiky města
3. rozděluje alokované peníze v jednotlivých grantových programech města

Složení:
Lenka Kalousková, předsedkyně výboru
Jan Fara
František Čejka
Pavel Cejnar
Simona Kysilková Šnajperková
Ondřej Pařík
Barbora Malá
Michaela Voldřichová
Michaela Šlesingerová
tajemník výboru: Adéla Červenková, referent OŠKCR

Zápisy:
2022  
2.3.2022 27.4.2022
2021  
18. 2. 2021  
2020  
26.2.2020   
2019  
20. 2. 2019 21. 11. 2019      

 

 Kontrolní výbor


Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města

Složení:
Tomáš Jandura, předseda výboru
Karel Müller
Josef Kraus
Barbora Ullrichová
Jiří Škoda
Michal Strejček
Václav Řepa
Jakub Špetlák
Přemysl Mališ
tajemník výboru: Zuzana Bacíková, vedoucí právního odboru

Zápisy:
2021  
21.4.2021  
2020  
1.6.2020  
2019  
27.3.2019 12.6.2019 2.10.2019    

 

 Výbor pro územní plánování


1. se vyjadřuje k návrhům na dílčí změny územního plánu a regulačních plánů předložených pověřeným zastupitelem;
2. slouží jako poradní orgán pověřenému zastupiteli ve věci změn územního plánu a regulačních plánů;
3. dává podněty pověřenému zastupiteli k prověření změn v územním plánu a regulačních plánech;
4. aktivně se podílí na přípravě územních studií, které mají dle platného územního plánu vzniknout;
5. monitoruje návrhy změn územních plánů v okolních obcích a návrhy změn zásad územního rozvoje Středočeského kraje a dává podněty orgánům města k podání námitek a připomínek k těmto návrhům

Složení:
Tomáš Hlaváček, předseda výboru
Helena Ušiaková
Petr Wolf
Petr Pánek
Jiří Dvořák
Jakub Špetlák
Vladimír Voldřich
tajemník výboru: Alexandra Vlasáková, asistentka odboru

Zápisy:
31.5.2022 10.8.2022               14.9.2022
2021  
30.6.2021  
6.1.2021 17.3.2021                 5.5.2021                   22.11.2021
2020  
15.1.2020 25.3.2020 29.4.2020 3.6.2020  
2019  
15.5.2019 21.8.2019 27.11.2019    

 

Za tuto stránku odpovídá J. Drahokoupilová

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie