Černošice
Černošice

Bankovní účty

Transparentní bankovní účty


 

Rada města schválila koncem roku 2013 uzavření dodatku ke smlouvě o běžném účtu, který se týká podmínek pro vedení některých účtů jako transparentních. Město se dohodlo s Českou Spořitelnou, a. s., že banka bude od roku 2014 na svých internetových stránkách zveřejňovat u transparentních účtů veškeré platební transakce na účtu, tj. veškeré platby ve prospěch nebo na vrub účtu, připsané úroky a zůstatek na účtu.

V případě došlých plateb zveřejňuje banka jméno a příjmení nebo obchodní firmu či název plátce a částku došlé platby. V případě odesílaných plateb je zveřejněno vždy číslo účtu příjemce, částka a případně poznámka (zprávu pro příjemce), kterou uvede město na příkaz k úhradě. Informace o platebních transakcích zveřejní banka následující pracovní den po jejich připsání/odepsání na účet a zpřístupní je na internetových stránkách po dobu min. 3 kalendářních měsíců;

V této souvislosti upozorňujeme všechny obchodní partnery a občany, aby pro platební styk s městem nezadávali do identifikačních znaků plateb, zejména do variabilního symbolu a zprávy pro příjemce, osobní údaje a jiné citlivé informace. Město nemá možnost do výpisů zasahovat a uvedené informace dodatečně odstranit.

Jedná se o tyto účty:

Odkaz na stránky ČS, a.s - transparentní účty.

Další účty města

 • 94-3629111/0710 - účet města pro příjmy ze státního rozpočtu (ČNB)
 • 19-388063349/0800 - příjmový účet města pro poplatky, správní poplatky, pokuty
 • 30015-388063349/0800 - příjmový účet města pro platby poplatku za odpad
 • 40010-388063349/0800 - příjmový účet města pro vodné a stočné
 • 107-4161850207/0100 - příjmový účet města pro vklady z pokladen (KB)
 • 385375339/0800 - výdajový účet města pro pracovně právní vztahy a kompenzace
 • 8371332/0800 - spořící účet města
 • 107-388063349/0800 - účet sociálního fondu
 • 20028-388063349/0800 - účelový účet pěstounské péče - dotace
 • 30031-388063349/0800 - depozitní účet pro cizí prostředky (kauce)
 • 40037-388063349/0800 - zástavní účet k VT1 - daň z nemovitosti
 • 30189-388063349/0800 - účelový účet dotace - výzva 80
 • 40184-388063349/0800 - účelový příjmový účet
 • 51246-388063349/0800 - účelový účet t.č. bez využití
 • 60185-388063349/0800 - účelový účet úsekové měření

Tyto účty jsou dosud netransparentní z důvodu možného ohrožení ochrany osobních a citlivých údajů plátců nebo příjemců podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, případně jejich povaha je přísně účelová nebo prostředky na nich vložené nepatří městu.

Hlavní účetní a vnitřní kontrolní systém ručí za to, že veškeré výdaje s výjimkou výše uvedenou, jsou realizovány z transparentního výdajového účtu, takže občan může mít jistotu, že jiné faktury, než proplacené z transparentního účtu, prostě město žádné firmě neplatí.

Související informace

Informace o účtech a termínech pro platby

 

Za tuto stránku odpovídá J. Ullrichová

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie