Černošice
Černošice

Smlouvy vodné stočné

Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod

Vodovodní a kanalizační síť v Černošicích je v majetku města Černošice a město ji rovněž provozuje. Pro každou nemovitost napojenou přípojkou na vodovodní a/nebo kanalizační řad je nutno uzavřít smlouvu o dodávce pitné vody a/nebo smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod. Smlouva se uzavírá s vlastníkem nemovitosti (v případě více vlastníků s tím, který má největší podíl, v případě rovnosti podílů nebo společného vlastnictví manželů s kterýmkoli z nich, v případě společenství vlastníků s jimi pověřeným zástupcem).

Před podpisem smlouvy předloží žadatel občanský průkaz, doklad o vlastnictví nemovitosti (výpis z katastru nemovitostí – může zprostředkovat město, event. jiný právní titul, např. smlouvu, plnou moc), u novostaveb souhlas s užíváním přípojek vydaný stavebním úřadem.)

Fakturaci vodného a stočného zajišťuje finanční odbor na základě dodaných podkladů. Odečty vody a technickou stránku provozu vodovodů a kanalizací řídí odbor investic a správy majetku.

Kdy, s kým a kde situaci řešit:
v hodinách pro veřejnost
v budově radnice
Karlštejnská 259, Černošice, Finanční odbor - 3 patro.

Kontakt:
p. Renáta Hatinová

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie