Černošice
Černošice

Konkurz na ředitele ZŠ


Informace o konkurzním řízení na místo ředitele/ředitelky základní školy Černošice

 

Rada města vyhlásila dne 20.7.2015 konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky Základní školy v Černošicích. Podrobnosti vyhlášeného konkurzního řízení naleznete zde.

Do konkurzního řízení se již nelze přihlásit, termín pro odevzdání přihlášek byl 7. října.

K tomuto datu bylo také doručeno celkem 9 přihlášek. Konkurz jsme široce inzerovali – v tištěných médiích včetně Učitelských novin, na pracovním portálu jobs.cz a emaily přímo rozesílanými pedagogům pracujícím na školách v Praze a okolí. 

Rada města jmenovala v souladu se zákonem sedmičlennou konkurzní komisi, ve které je jeden zástupce České školní inspekce (P. Jiroš), jeden zástupce krajského úřadu (D. Sýkorová), jeden zástupce obdobného školního zařízení (M. Ševčík, ZŠ Londýnská), jeden zástupce školy (M. Vodička), jeden zástupce školské rady (M. Dvořáková) a dva zástupci zřizovatele (L. Kalousková, Andrea Červenková). Přizvanými odborníky (bez hlasovacího práva) jsou P. Hopfinger, M. Kozel a A. Laláková.

Konkurzní komise se poprvé sešla 15. října a otevřela došlé obálky. Osm kandidátů splňujících potřebné náležitosti komise pozve na osobní pohovor dne 4. listopadu 2015. Všichni členové komise podepisují závazek mlčenlivosti, jména kandidátů nejsou veřejně známá.

Výsledek z konkurzní komise bude mít dle zákona doporučující charakter, finální rozhodnutí učiní rada města.

Komise zvažovala možnost podrobit kandidáty znalostnímu či kompetenčnímu testu. Členové komise shodně doporučili, aby kompetenční test absolvovali kandidáti na předních místech předtím, než předstoupí před radu města - nejlepší kandidáti zřejmě budou pozváni na schůzi rady k osobnímu pohovoru.

Průběh konkurzu i jednání rady má svůj harmonogram, proto rozhodnutí padne zhruba ve třetím či čtvrtém listopadovém týdnu, a pak bude okamžitě zveřejněno. Nástup nového ředitele se předpokládá od 1.2.2016.

Prosíme veškerou černošickou veřejnost o trpělivost, než bude výběrové řízení dokončeno. Všichni zúčastnění k věci přistupují s maximální odpovědností. Věříme proto, že se pro naši školu podaří najít kvalitního ředitele nebo ředitelku s profesní kompetencí. Učitelé, rodiče i široká veřejnost pak budou mít dostatek prostoru seznámit se s ním/ní i s představou, se kterou do vedení naši školy bude nastupovat.

Další obecné informace o tom, jak konkurzní řízení probíhá naleznete zde

 

Výsledek konkurzu na ředitele ZŠ Černošice

Ředitelkou základní školy byla na základě konkurzního řízení jmenována paní
Mgr. Ludmila Zhoufová. Gratulujeme a těšíme se na spolupráci.

Do konkurzního řízení na místo ředitelky/ředitele ZŠ Černošice se přihlásilo 9 kandidátů. Sedmičlenná odborná konkurzní komise byla složená dle školského zákona ze dvou zástupců zřizovatele a po jednom zástupci kraje, České školní inspekce, školské rady, zaměstnanců školy a ředitele srovnatelné školy. Ke konkurzu byli dále přizváni tři nezávislí odborníci, ovšem bez práva hlasovat. Poprvé se komise sešla v půli října a zkontrolovala náležitosti přihlášek – jedna byla vyřazena, protože nesplňovala základní podmínky. Osm kandidátů bylo pozváno k osobnímu pohovoru na 4. listopadu. Komisaři nejdříve hodnotí, které účastníky konkurzu považují za vhodné kandidáty. Ty, které sítem projdou, následně seřadí podle získaného bodového hodnocení od jednotlivých členů komise. Výsledkem je doporučení pro zřizovatele. Komise vyhodnotila pouze 2 kandidáty jako vhodné, na základě bodového hodnocení zněl výsledek takto: 1. Ludmila Zhoufová, 2. Pavlína Seidlerová. S tímto doporučením konkurzní komise následně pracovala rada města, která si obě kandidátky pozvala na osobní pohovor na schůzi rady. Paní L. Zhoufová již řadu let na naší škole učí a od září letošního roku je také zástupkyní. Paní P. Seidlerová byla v minulosti zástupkyní v Dobřichovicích, následně ředitelkou v Řevnicích, kde ve funkci skončila před dvěma měsíci. Rada města na své schůzi 23. listopadu potvrdila doporučení konkurzní komise a ředitelkou ZŠ Černošice jmenovala paní Ludmilu Zhoufovou, a to s platností od 1. ledna. Věříme, že nová ředitelka školy a její tým budou v příštích letech pracovat v pozitivní a konstruktivní atmosféře. Zároveň věříme, že se novému vedení školy bude ve spolupráci s učiteli, dalšími zaměstnanci školy, rodiči i s vedením města dařit rozvíjet kvalitu vzdělávání našich dětí tím správným směrem. Paní Zhoufové ke jmenování ředitelkou školy blahopřejeme a těšíme se na spolupráci.

Filip Kořínek, Lenka Kalousková

 

Koncepce rozvoje ZŠ Černošice - Ludmila Zhoufová, říjen 2015

 

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Altánek

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0