Černošice
Černošice

Z1UPCernosice


Změna č.1 územního plánu Černošice

byla vydána formou opatření obecné povahy č.1/2014 usnesením zastupitelstva č.Z/35/1/2014 dne 24.7.2014 a nabyla účinnosti dne 12.8.2014.Část Změny č.1 územního plánu Černošice na pozemku parc.č.4105/4 byla zrušena rozhodnutím soudu 50 A 19/2014.

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na příslušném stavebním úřadu a obci.

Textová část - výrok
Výkres základního členění území
Hlavní výkres
Výkres veřejně prospěšných staveb
Koncepce veřejné infrastruktury - doprava
Koncepce technické infrastruktury - zásobování vodou
Koncepce technické infrastruktury - odkanalizování
Koncepce technické infrastruktury - zásobování plynem
Koncepce technické infrastruktury - zásobování elektrickou energií
Koncepce uspořádání krajiny
Textová část - odůvodnění
Koordinační výkres
Výkres širších vztahů
Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu
Základní urbanistická koncepce sídla

 

Stránka byla naposledy aktualizována 11.1.2023.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0