Černošice
Černošice

Psáry

Územní plán Psáry nabyl účinnosti dne 29.12.2023.
  •  Územní plán

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území
Výkres koncepce dopravní infrastruktury
Výkres koncepce technické infrastruktury
Schéma významných veřejných prostranství

Odůvodnění - textová část
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Koordinační výkres
Výkres širších vztahů

 

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu v Jesenici, obci Psáry a odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 8.1.2024.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie