Černošice
Černošice

Vývoz vozidla do zahraničí

  

Vývoz vozidla do zahraničí

1.   Označení - pojmenování

2. Základní informace

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení

5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení

6. Na které instituci lze řešit

7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

11. Elektronická služba, kterou lze využít

12.  Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

 Vývoz vozidla do zahraničí

 

 1.   Označení - pojmenování

Vozidlo – vývoz vozidla do zahraničí

 2. Základní informace

V případě prodeje vozidla resp. jeho darování, převodu, atd. do zahraničí je jeho dosavadní vlastník povinen provést tzv. vývoz vozidla. Dosavadní vlastník vozidla odevzdá stávající registrační značky (značku) vozidla. Vozidlu je přidělena  registrační značka (značky) pro vývoz s omezenou platností na 3 měsíce.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Dosavadní vlastník vozidla v ČR, (fyzická osoba, fyzická podnikající nebo právnická osoba). Jednat může i provozovatel vozidla se zmocněním vlastníka vozidla. Jednat může také osoba, kterou k tomuto úkonu zmocní dosavadní vlastník vozidla. Plná moc musí být písemná.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení

Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení

Podáním písemné žádosti o vývoz vozidla do zahraničí.

 6. Na které instituci lze řešit

Vývoz vozidla do zahraničí řeší kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností v České republice.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na oddělení evidence vozidel MěÚ Černošice.

  • pracoviště Praha, Podskalská 19, Praha 2 
  • pracoviště Černošice, Karlštejnská 259, Černošice – klienti pouze objednaní
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

•  vyplněnou žádost, formulář žádosti je k dispozici na pracovišti MěÚ Černošice a lze ji vyplnit přímo na místě,

•  doklad totožnosti. Fyzická osoba občanský průkaz, podnikající fyzická osoba živnostenský list, právnická osoba výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR, není-li žadatel státním občanem ČR,

•  plnou moc k provedení vývozu vozidla do zahraničí udělenou dosavadním vlastníkem vozidla, vyřizuje-li záležitost zmocněnec a to v případě fyzických osob nebo plnou moc, vyřizuje-li záležitost zástupce právnické osoby nevyjmenovaný ve výpisu obchodního rejstříku, udělenou statutárním orgánem právnické osoby,

•  osvědčení o registraci vozidla část II, (tzv. velký technický průkaz),

•  osvědčení o registraci vozidla část I, (tzv. malý technický průkaz),

•  stávající registrační značku (značky) vozidla,

•  protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší 1 rok.

Pro odhlášení vozidla na zahraniční fyzickou osobu je nutno o této osobě uvést tyto údaje:

•  jméno a příjmení,

•  datum narození ev. rodné číslo,

•  plnou adresu bydliště v zahraničí.

V případě odhlášení vozidla na zahraniční právnickou nebo fyzickou podnikající osobu je nutno o této osobě uvést tyto údaje:

•  název právnické nebo fyzické podnikající osoby,

•  identifikační číslo (IČ) právnické nebo podnikající fyzické osoby,

•  plnou adresu sídla právnické nebo podnikající fyzické osoby.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Dvoustránkový formulář žádosti o zápis o vývoz vozidla do zahraničí je k dispozici na pracovišti. Případně na stránkách v sekci Formuláře.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatky za vývoz vozidla do zahraničí činí:

•  200,- Kč za každou vydanou registrační značku na vývoz,

•  50,- Kč za provedení správního úkonu.

Platba správního poplatku se provádí na místě. Poplatek je možné rovněž uhradit bankovní kartou, na což je nutno předem upozornit správní orgán.

 11. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o vývoz vozidla do zahraničí nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

 12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplňků.

Za tuto stránku odpovídá R. Haugvic

 

 

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie