Černošice
Černošice

Zánik silničního vozidla

  

Zánik silničního vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel)

1.    Označení - pojmenování

2. Základní informace

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení

5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení

6. Na které instituci toto řešit

7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

10.  Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

11. Elektronická služba, kterou lze využít

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

 Zánik silničního vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel)

 

 1. Označení - pojmenování

Vozidlo - zánik silničního vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel)

 2. Základní informace

Zánikem vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel) se ruší technická způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích. Správní úkon zánik vozidla neboli jeho trvalé vyřazení z registru vozidel se provádí u vozidel, které jejich vlastník dále nehodlá provozovat na pozemních komunikacích pro jejich havarijní technický stav nebo u vozidel zničených např. požárem. Dle zvláštního zákona předá vlastník vozidla takové vozidlo zařízení ke sběru autovraků (viz. internetové stránky Ministerstva životního prostředí) k provedení ekologické likvidace. Toto zařízení převezme vozidlo a vydá vlastníkovi vozidla doklad o jeho ekologické likvidaci. V případě, že doklad o ekologické likvidaci motorového vozidla je vydán oprávněnou osobou Evropského společenství, platí také na území ČR. V tomto případě se předkládá úřední překlad protokolu vydaný jiným členským státem EU. V případě zničení vozidla je nutno doložit způsob jeho zániku (např. protokol policie, hasičů, atd.). Zničením motorového silničního vozidla se rozumí stav silničního vozidla způsobený jeho havárií, živelní pohromou nebo jiným obdobným způsobem, když vozidlo nelze předat provozovateli zařízení ke sběru autovraků. Za zničení resp. zánik vozidla se nepovažuje jeho rozebrání na náhradní díly.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník vozidla (fyzická osoba, fyzická podnikající nebo právnická osoba) Jednat může i provozovatel vozidla se zmocněním vlastníka vozidla (např. v případě leasingu). Jednat může také osoba, kterou k tomuto úkonu zmocní vlastník vozidla. Plná moc musí být písemná a nemusí být úředně ověřená.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení

Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení

Podáním písemné žádosti o zánik vozidla.

 6. Na které instituci toto řešit

Zánik vozidla řeší kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností v České republice.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
  • pracoviště Praha, Podskalská 19, Praha 2 
  • pracoviště Černošice, Karlštejnská 259, Černošice – klienti pouze objednaní
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

•  vyplněnou žádost, formulář žádosti je k dispozici na pracovišti MěÚ Černošice a lze ji vyplnit přímo na místě,

•  doklad totožnosti. Fyzická osoba občanský průkaz, podnikající fyzická osoba živnostenský list, právnická osoba výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR, není-li žadatel státním občanem ČR,

•  plnou moc k provedení správního úkonu zánik vozidla udělenou vlastníkem vozidla, vyřizuje-li záležitost zmocněnec a to v případě fyzických osob nebo plnou moc, vyřizuje-li záležitost zástupce právnické osoby nevyjmenovaný ve výpisu obchodního rejstříku, udělenou statutárním orgánem právnické osoby,

•  doklad, vydaný zařízením o sběru autovraků o ekologické likvidaci silničního vozidla,

•  doklad o zničení vozidla (vydaný např. hasiči),

•  osvědčení o registraci vozidla část II, (tzv. velký technický průkaz),

•  osvědčení o registraci vozidla část I, (tzv. malý technický průkaz),

•  čistou tabulku registrační značky (značek).

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Dvoustránkový formulář žádosti o zánik vozidla je k dispozici na pracovišti. Případně na stránkách v sekci Formuláře.

 10.  Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatek za úkon zánik vozidla není stanoven.

 11. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o zánik vozidla nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

 12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Za tuto stránku odpovídá R. Haugvic

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie