Černošice
Černošice

Bio-odpad nepatří do přírody!

bioodpad do přírody nepatří

Také biologický odpad (tráva, větve, listí aj.) je odpadem (zákon 185/2001 Sb.). Nemáte-li kompost na vlastním pozemku, jste povinni jej odložit na místě k tomu určeném (kontejnery na bioodpad, sběrný dvůr) nebo si objednat odvoz.
Bioodpad zásadně nepatří do lesa, do křoví, na břeh řeky apod.! Pokud jste již ve veřejném prostoru v minulosti nějaký odpad uložili, žádáme Vás o jeho řádné odklizení.
Děkujeme, že nám pomáháte udržovat Černošice čisté a hezké. Více informací...

BIO-ODPAD
NEPATŘÍ
DO PŘÍRODY!

Také biologický odpad (tráva, větve, listí aj.) je odpadem (zákon 185/2001 Sb.). Nemáte-li kompost na vlastním pozemku, jste povinni bioodpad odložit na místě k tomu určeném (kontejnery na bioodpad, sběrný dvůr) nebo si objednat odvoz.

Bioodpad zásadně nepatří do lesa, do křoví, na břeh řeky apod.!

POKUD JSTE JIŽ VE VEŘEJNÉM PROSTORU NĚJAKÝ ODPAD V MINULOSTI ULOŽILI, ŽÁDÁME VÁS O JEHO ŘÁDNÉ ODKLIZENÍ.

Přestupek dle § 69 odst. 2 zákona 185/2001 Sb. - neoprávněné založení skládky a odkládání odpadů mimo vyhrazená místa
- lze postihnout pokutou až do výše 50 000 Kč.

Přestupek proti veřejnému pořádku – neoprávněný zábor veřejného prostranství dle § 5 odst. 1 písm. g) zákona 251/2016 Sb. - lze postihnout pokutou až do výše 75 000 Kč.

Porušení obecně závazné vyhlášky obce (povinnost ukládat odpad na určená místa) dle § 4 odst. 2 a násl. zákona 251/2016 Sb.
lze postihnout pokutou až do výše 100 000 Kč.

Děkujeme,
že nám pomáháte udržovat Černošice čisté a hezké.

Přestupky proti uvedeným zákonným povinnostem lze oznámit
Městské policii, Policii České republiky, Městskému úřadu Černošice
(Odbor životního prostředí, Odbor přestupků, Odbor správy majetku).

www.mestocernosice.cz

Přílohy

Biodpad nepatří do přírody

BIOODPAD NEPATŘÍ DO PŘÍRODY.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 117,63 kB
Datum vložení: 20. 4. 2020 12:32
Datum poslední aktualizace: 20. 4. 2020 12:41
Autor: Mgr. Filip Kořínek