Černošice
Černošice

Vyjádření Městského úřadu Černošice k některým částem rozhovoru pana premiéra A. Babiše pro Novinky.cz ze dne 6. února 2019

Vyjádření Městského úřadu Černošice k některým částem rozhovoru pana premiéra A. Babiše pro Novinky.cz ze dne 6. února 2019

 

Městský úřad Černošice má na výkon státní správy zhruba 170 pracovníků a na samosprávu města zhruba 60 pracovníků. Většina státní správy, včetně agendy Odboru přestupků, je vykonávána na pražském pracovišti v Podskalské ulici, které je přímým nástupcem bývalého okresního úřadu Praha-západ a spravuje obdobně velké území čítající 79 měst a obcí. Úředníci zajišťují výkon státní správy tak, jak ukládá zákon. Úředníci mají příslušné zkoušky odborné způsobilosti a jsou pro danou práci kvalifikovaní.

 

To, že jednání v rozporu se zákonem o střetu zájmů je kvalifikováno jako přestupek, který projednává obec s rozšířenou působností (ORP) dle místa bydliště příslušného veřejného funkcionáře, je stanoveno přímo tímto zákonem, který projednal a schválil Parlament České republiky.

 

Po obdržení podnětu od Transparency International náš Odbor přestupků pana premiéra A. Babiše prostřednictvím jeho právního zmocněnce informoval, že jako poslanec má dle zákona právo požádat, aby náš úřad věc předal Mandátnímu a imunitnímu výboru Poslanecké sněmovny ČR. Tuto možnost pan premiér nevyužil a věc tak zůstala v řešení Městskému úřadu Černošice.

 

Chápeme, že dopady zákona mohou být pro pana premiéra nepříznivé, nicméně kritiku za to nelze směřovat na naše úředníky, jejichž jedinou povinností je podle zákona postupovat a řídit se jím. Je povinností našeho úřadu přijaté podněty na spáchání přestupku posuzovat a případně zahájit správní řízení. Jakýkoliv jiný postup by znamenal, že náš úřad neplní řádně své zákonné povinnosti. Na činnost Odboru přestupků dohlíží Krajský úřad Středočeského kraje, který je současně odvolacím orgánem, kterému přísluší pravomoc v případě odvolání naše rozhodnutí přezkoumat.

 

Odkaz na původní rozhovor: https://www.novinky.cz/domaci/496588-babis-urednici-v-cernosicich-by-spis-meli-organizovat-uklid-snehu.html

Datum vložení: 7. 2. 2019 19:12
Datum poslední aktualizace: 7. 2. 2019 19:16
Autor: Město Černošice