Černošice
Černošice

Zrušení veřejného projednání Návrhu změny č.3 ÚP Černošice

Zrušení veřejného projednání Návrhu změny č.3 ÚP Černošice 1

Termín veřejného projednání stanovený na středu 31.3.2021 je z důvodu prodloužení nouzového stavu zrušen. Náhradní termín veřejného projednání bude zveřejněn na úřední desce v závislosti na aktuálních krizových opatřeních.

S Návrhem změny č. 3 územního plánu Černošice je možné se od 21.12.2020 seznámit v kanceláři odboru územního plánování MěÚ Černošice (č. dveří 3.08), Karlštejnská 259, Černošice po telefonické dohodě - telefon: 221 982 501, mobil: 721 565 444 nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.mestocernosice.cz v části Úřad - Územní plány ORP - Územní plán, regulační plány a územní studie města Černošice - projednávané. 

Přílohy

Cern_UP_Z3_VP_zruseni_VV_sken_web.pdf

Cern_UP_Z3_VP_zruseni_VV_sken_web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 441,21 kB
Datum vložení: 31. 3. 2021 11:00
Datum poslední aktualizace: 31. 3. 2021 11:40
Autor: Ing. Helena Ušiaková