Černošice
Černošice

Ostatní (různé), mateřské školy, návrhy na zlepšení

Ostatní, různé - návrhy, školky, volby, úz. plán aj.

Za tuto stránku odpovídá J. Drahokoupilová

Děkujeme za návrhy!

O umístění 2 stolů je již rozhodnuto, jsou zakoupeny, jen se ještě ladí jejich přesné umístění a dlažba pod nimi.
O venkovním pevném grilu ani fotbalových branách jsme zatím neuvažovali, ale vezmeme v potaz. Gril by možná byl trochu v rozporu s tím, že město vyhlásilo výzvu k podávání nabídek na provozování občerstvení v tomto místě (neměli bychom mu hned začít brát potenciální zákazníky).
Co se týče fotbalových bran, zvážíme nákup přenosných branek. Pevně umístěné by mohly vadit některým způsobům využití sportparku (městské slavnosti apod.). Snad by ty přenosné někdo neodnesl až za hranice města...

Ještě jednou děkujeme, vítáme každý nápad.

Filip Kořínek, starosta, 14. 10. 2016

Jedná se zřejmě o tzv. Mokropeský statek, ale informace je mírně nepřesná. V majetku města je zde část budovy bývalého statku, kde jsou tři byty - všechny aktuálně mají své nájemce. Dále je zde stará zděná budova v dezolátním stavu a mezi nimi dvůr...

O budoucím využití objektu není rozhodnuto. Na posledním zasedání černošického zastupitelstva se projednával návrh jednoho zájemce o využití pro sociální a zdravotní služby. Zastupitelstvo rozhodlo, že k prodeji prozatím nepřistoupí, protože není dostatečně ujasněné, jaké budoucí využití by pro město bylo největším přínosem - a do prodeje jen kvůli finančnímu výnosu nejsme v tuto chvíli tlačeni. Zastupitelstvo pověřilo radu města vedením širší diskuze.

Ve středu 19.10. v 17:00 proběhne v prostoru Mokropeského statku veřejné setkání, resp. společná návštěva. Tolik shrnutí stavu pro případ, že v dotazu opravdu byl myšlen tento objekt.

S pozdravem,

Filip Kořínek, 25. 9. 2016

Dobrý den,

veškeré podněty či stížnosti bez rozdílu, kterého pracoviště se týkají, můžete zasílat na emailovou adresu elektronické podatelny, tedy podatelna@mestocernosice.cz

S pozdravem,

 

Martin Šebek, odbor informatiky, 5. 8. 2016

Dobrý den,

Černošice nemají samostatně stanovené hladiny hluku. Ochrana lidského zdraví před hlukem je zakotvena v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, konkrétně v §§ 30-34 tohoto zákona. Limity pro hluk jsou pak podrobně stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Městská vyhláška (Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o ochraně veřejného pořádku) pouze nad rámec zákona stanovuje, že používaní hlučných strojů je povoleno pouze v pracovních dnech a v sobotu.

 

Filip Kořínek, 7. 7. 2016

Dobrý den,

děkujeme Vám za váš dotaz. O zřízení nové autobusové linky či přidání dopoledních spojů nyní neuvažujeme. Vaši rodiče mohou pro přepravu k lékaři využít jednak Seniorbus, nebo služby Handicap-transport, mají–li průkaz ZTP/P nebo ZTP anebo se mohou obrátit na naší terénní pečovatelskou službu, která je k lékaři a zpět dopraví. Podrobnosti naleznete pod těmito odkazy:

Informace k Seniorbusu: e_download.php?file=data/faq/odpoved1380_1.pdf&original=seniorbus_jizdni_rad_do_IL_listopad_2015.pdf

Služba Handicap-transport http://handicap-transport.cz/  (ceník v rámci Pražské integrované dopravy)

Terénní pečovatelská služba Domu s pečovatelskou službou Černošice, která poskytuje dopravu i doprovod k lékaři: http://www.dpscernosice.cz/clanky/terenni-pecovatelska-sluzba/

Jiří Jiránek, vedoucí OISM, 24. 6. 2016
Dobrý den,
 
hodnota vápníku (Ca) dle posledního protokolu o zkoušce pitné vody je 124 mg/l. Hodnota hořčíku (Mg) je 28 mg/l.
Jiří Jiránek, Odbor investic a správy majetku, 15. 4. 2016

Dobrý den,
 
rozbory pitné vody nejsou uveřejňovány na webových stránkách. Voda dodávaná do jednotlivých domácností v Černošicích je smíchaná z pěti zdrojů ve vlastnictví města a vody dodávané vodovodním přivaděčem vedoucím z Prahy, který dodává vodu z vodního díla Želivka. Protokol o zkoušce provedený akreditovanou laboratoří dne 2.3.2016 naleznete zde.

Jiří Jiránek, Odbor investic a správy majetku, 29. 3. 2016

Dobrý den,

děkujeme za podnět, budeme jej mít na paměti při budoucích úvahách o dalším rozvoji tohoto místa, resp. celé lokality od jezu až po chatovou osadu.

Filip Kořínek, 24. 3. 2016
Dobrý den,
Projekt "Učte se od profesionálů" obec v případě zájmu domlouvá se školících střediskem ZZS Středočeského kraje. Pro vlastní kurz musí být zajištěn určitý počet zájemců - uchazečů, jde o skupinu 20-30 osob. V Černošicích se zatím pro téměř nulový zájem podobný kurz neplánuje. Vaši informaci jsme předali Domu s pečovatelskou službou, který dnes zajiš´tuje aktivity pr seniory k případnému využití.
Lenka Jochová, útvar interního auditu
29. 1. 2016

Dobrý den,

děkujeme za podnět. v uplynulém období došlo k přečíslování telefonu v knihovně, na webu by mělo být již uvedené nové a funkční číslo.

Honza Louška, tajemník úřadu

20. 1. 2016

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Autor: Radim Jasek