Černošice
Černošice

Ostatní (různé), mateřské školy, návrhy na zlepšení

Ostatní, různé - návrhy, školky, volby, úz. plán aj.

Za tuto stránku odpovídá J. Drahokoupilová

Hezký den,

děkujeme za zajímavý podnět. Požádali jsme po dvou letech opět výtvarníky, aby se pokusili obnovit výmalbu obou podchodů - v Černošicích i v Mokropsech. O projektu budeme informovat na webu města.

Honza Louška, tajemník města

20. 1. 2016
Dobrý den,
 
povodňový plán města Černošice se nachází:
Město Černošice -> Projekty a dotace -> Studie a analýzy -> Požární a protipovodňová ochrana
 
povodňový plán ORP Černošice se nachází:
Městský úřad -> Struktura odborů-informace odborů -> Krizové řízení
Lenka Jochová, útvar interního auditu, 29. 10. 2015

Dobrý den,
děkujeme Vám za Váš podnět, který jsme prodiskutovali s provozovatelem autobusové dopravy spol. ARRIVA Praha s.r.o. a organizátorem Pražské integrované dopravy spol. ROPID. Školní autobus je zajišťován autobusem linky č. 414, která zajišťuje obslužnost Obce Vonoklasy. Tato obec si nárokovala pro svojí obslužnost pouze nízkokapacitní autobus. Je totiž na obci, pro kterou je dopravní obslužnost zajišťována, aby se podílela na provozních nákladech. Na základě vyjádření shora citovaných institucí v současné době bohužel nejsou k dispozici jiné autobusy, kterými by bylo možné navýšit kapacitu školní linky č. 414, který odjíždí ze zastávky „Černošice, žel. zastávka“ v 7:31. Z toho důvodu Vám doporučujeme využít linku 415, která odjíždí ze zastávky „Černošice, žel. zastávka“ o 4 minuty dříve - v 7:27 a dále pokračuje okružní trasou přes Černošice na zastávku „Černošice, Mokropsy žel. Zastávka“, do které dorazí v 7:38. Tato linka je rovněž využívána řadou dětí navštěvujících základní školu v Mokropsech. Cesta od zastávky vede přes přechod pro chodce po poli přímo ke škole.
Martin Votava, odbor investic a správy majetku

22. 10. 2015

Dobrý den,

při venčení pejska u Berounky byste kromě obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany zvířat a ochrany životního prostředí měla respektovat povinnosti stanovené v obecně závazné vyhlášce města o ochraně veřejného pořádku (najdete ji zde). Na vybraných veřejných prostranstvích uvedených v příloze vyhlášky, musíte vést na vodítku, nesmí volně pobíhat. Na základě citované vyhlášky také platí povinnost odstraňovat psí exkrementy.
Slávka Kopačková, právní úsek
 
13. 10. 2015

Dobrý den,

budova úřadu v Riegrově ulici bohužel stavebně neumožňuje úschovu kol. Děkujeme však za Váš námět, při rekonstrukci budiovy v Karlštejnské ulici na nový úřad na něj budeme myslet.

Honza Louška, tajemník úřadu

13. 10. 2015

Dobrý den,

Žádost o povolení kácet dřevinu rostoucí mimo les je možno podat v každé podatelně Městského úřadu Černošice, tedy jak ve městě Černošice, tak v Praze 2, Podskalské 19. Dále je možno zaslat žádost poštou nebo ji podat elektronicky, ale to jen v případě, že bude podepsána zaručeným elektronickým podpise. Formulář žádosti je k dispozici na stránkách města Černošice v odkazu Potřebuji si zařídit - Agendy životního prostředí - Návody - Kácení dřevin rostoucích mimo les.
Markéta Fialová, odbor životního prostředí
 
13. 10. 2015

Hezký den,
knížku můžete zakoupit pouze u pana V. Douska autora této knihy za 150 Kč. Kontakt tel.: 606 852 547.
Pavel Blaženín, odbor školství, kultury a cestovního ruchu

13. 10. 2015

Dobrý den,
veřejné osvětlení ve Vámi uváděné lokalitě svítilo v denní dobu vzhledem k technické poruše. Došlo k ní vlivem velmi silného větru, který měl za následek smotání holého vedení v Plzeňské ulici, které způsobovalo zkrat. Porucha byla během dnešního dne odstraněna. Riziko zkratu na vrchním vedení nelze bohužel při takto nepříznivém počasí, které panuje v následujících dnech eliminovat a závada se může opakovat.
Jiří Jiránek, odbor investic a správy majetku
 

7. 7. 2015

Hezký den,
nemáme informace o budoucím nebo potenciálním nájemci nyní volné prodejny. Objekt je v soukromém vlastnictví, o novém využití bychom se dozvěděli, jen kdyby vlastník nebo nájemce žádal o vyjádření k nějakým stavebním úpravám. to se zatím enstalo.
Lucie Poulová, odbor investic a správy majetku
 

7. 7. 2015

Dobrý den,
pro pozemek rodinného domu platí, dle § 79 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), že lze na pozemku s rodinným domem umístit bez veřejnoprávního titulu  tyto doplňkové stavby:
- skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,
- stavbu do 25 m2 a do 5 m výšky, podsklepenou do hl. 3 m podmiňující bydlení,
- bazén do 40m2,
pokud budou tyto stavby umístěny v odstupové vzdálenosti  nejméně 2 m od hranice pozemku a pokud jejich umístěním bude zachován soulad s územně plánovací dokumentací – tj. celková zastavěná plocha nepřevýší regulativy prostorového uspořádání dané územním plánem
z dotazu není jasné zda je stálé ohniště míněno jen jako součást ohraničeného terénu (potom může být kdekoliv) nebo jako např. zděný krb s komínem (tam by šlo uplatnit požadavek na 2 m od hranice). Kompost, dětské pískoviště, mobilní trampolína a bazének nejsou stavbami ve smyslu § 2 odst. 3 stavebního zákona a stavební úřad je neřeší a jejich umístění v blízkosti společných hranic záleží spíše na domluvě mezi sousedy.
Pavla Podholová, odbor stavební úřad

7. 7. 2015

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Foto: Petr Kubín