Černošice
Černošice

Projednávané

Pořizované změny územního plánu, změny regulačních plánů a územní studie na území města Černošice


Zprávy o uplaňování územního plánu

Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Černošice za období 12/2016 – 4/2021

Odbor územního plánování  zpracoval Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Černošice za období 12/2016 – 4/2021. Součástí Zprávy je obsah Změny č. 6 územního plánu Černošice, která bude v souladu s § 55a stavebního zákona pořizována zkráceným postupem. Zpráva je doručována veřejnou vyhláškou (viz. Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání a doručení Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Černošice za období 12/2016 – 4/2021). Do 15 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele (MÚ Černošice, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice) písemné připomínky.

                                                                           aktualizováno dne: 25.5.2021

                                                                           zveřejněno minimálně do: 24.6.2021 (včetně)

 

Změny územního plánu

Změna č. 3 územního plánu Černošice

Zastupitelstvo rozhodlo o pořízení Změny č. 3 územního plánu Černošice zkráceným postupem dne 11.7.2019, 11.9.2019 a 24.10.2019 a schválilo Obsah Změny.
 
Veřejné projednání, které se mělo konat ve středu 17. února 2021 od 18 hod. v Hale Věry Čáslavské, Pod školou 447, 252 28 Černošice (viz. Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání a doručení Návrhu Změny č. 3 územního plánu Černošice)
bylo přesunuto na středu 31. března 2021 od 18:00 hodin 
Veřejné projednání, které se mělo konat ve středu 31. března 2021 od 18 hod. v Hale Věry Čáslavské, Pod školou 447, 252 28 Černošice bylo zrušeno (viz. Veřejná vyhláška - Oznámení o zrušení termínu veřejného projednání Návrhu změny č. 3 územního plánu Černošice).
Termín veřejného projednání je stanoven na úterý 8. 6. 2021 od 18.00 hodin v Městském sále na Vráži, Mokropeská 2027, 252 28 Černošice. (viz. Veřejná vyhláška - Oznámení o náhradním termínu veřejného projednání Návrhu změny č. 3 územního plánu Černošice)

Přímý přenos veřejného projednání bude možné sledovat zde:
www.mestocernosice.cz/projednani/ (MS Teams).

Návrh Změny č. 3 územního plánu Černošice pro veřejné projednání
Grafická část - výrok
Grafická část - odůvodnění
 
                                      aktualizováno dne: 31.3.2021
                           zveřejněno minimálně do: 15.6.2021 (včetně)

 

Změna č. 4 územního plánu Černošice

Zastupitelstvo rozhodlo o pořízení Změny č. 4 územního plánu Černošice zkráceným postupem a schválilo obsah Změny dne 12. 3. 2020. Změna je ve fázi přípravy zpracování návrhu projektantem.   
 

Změna č. 5 územního plánu Černošice

Zastupitelstvo rozhodlo o pořízení Změny č. 5 územního plánu Černošice zkráceným postupem a schválilo obsah Změny dne 21. 1. 2021. 
Termín veřejného projednání je stanoven na úterý 8. 6. 2021 od 17.00 hodin v Městském sále na Vráži, Mokropeská 2027, 252 28 Černošice. (viz. Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání a doručení Návrhu změny č. 5 územního plánu Černošice).

Přímý přenos veřejného projednání bude možné sledovat zde:
www.mestocernosice.cz/projednani/ (MS Teams).

Návrh Změny č.5 územního plánu Černošice k veřejnému projednání

Grafická část - výrok

                                                                               

                                               vyvěšeno dne: 4.5.2021
                           zveřejněno minimálně do: 15.6.2021 (včetně)

           

Změny regulačních plánů

Změna č. 1 regulačního plánu V Lavičkách

Schválené zadání 1. změny regulačního plánu V Lavičkách

 

Změna č. 1 regulačního plánu Javorová

Schválené zadání 1. změny regulačního plánu Javorová

Návrh změny č. 1 regulačního plánu Javorová

projednávný na veřejném projednání 31.7.2019, připomínky  a námitky bylo možné podávat do 7.8.2019.

Výroková část
Odůvodnění

Územní studie

                                                                                                                                                                                             

                                                                                            

Stránka byla naposledy aktualizována 31.3.2021.

 

Za tuto stránku odpovídá H. Ušiaková