Černošice
Černošice

Projednávané

Pořizované změny územního plánu, změny regulačních plánů a územní studie na území města Černošice


 

Návrh Změny č. 3B územního plánu Černošice pro opakované veřejné projednání
Grafická část - výrok
Grafická část - odůvodnění
Lhůta pro podávání námitekpřipomínek byla do  8.12.2022 (včetně).    
 

Změny územního plánu

Změna č. 3 územního plánu Černošice

Zastupitelstvo rozhodlo o pořízení Změny č. 3 územního plánu Černošice zkráceným postupem dne 11. 7. 2019, 11. 9. 2019 a 24. 10. 2019 a schválilo Obsah Změny.   Veřejné projednání se konalo 8. 6. 2021 od 18.00 hodin v Městském sále na Vráži, Mokropeská 2027, 252 28 Černošice. Zastupitelstvo dne 20. 10. 2021 rozhodlo o rozdělení Změny č. 3 územního plánu Černošice na Změnu č. 3A (bod č. 3 obsahu Změny) a Změnu č. 3B (bod č. 1 a 2 obsahu Změny). Změna č. 3A územního plánu Černošice byla vydána usnesením zastupitelstva č. Z/27/2/2022 dne 24.2.2022 jako opatření obecné povahy č. 1/2022 a nabyla účinnosti 1.4.2022.

K lokalitám měněným podle bodu č. 1 a 2 obsahu Změny byly podány námitky a připomínky, na základě kterých byl Návrh Změny č. 3B upraven pro opakované veřejné projednání.

    

 

     

 

 

Zprávy o uplaňování územního plánu

Zpráva o uplatňování Územního plánu Černošice za období 12/2016 – 4/2021 byla schválena usnesením zastupitelstva č. Z/22/3/2021 dne 14.7.2021. Součástí Zprávy je obsah Změny č. 6 územního plánu Černošice, která bude v souladu s § 55a stavebního zákona pořizována zkráceným postupem.

                                             

Změna č. 6 územního plánu Černošice

Návrh Změny č. 6 územního plánu Černošice bude zpracován na základě Zprávy o uplatňování Územního plánu Černošice za období 12/2016 – 4/2021, která byla schválena usnesením zastupitelstva č. Z/22/3/2021 dne 14.7.2021. Součástí Zprávy je obsah Změny č. 6 územního plánu Černošice, která bude v souladu s § 55a stavebního zákona pořizována zkráceným postupem. 

      

Změny regulačních plánů

Změna č. 1 regulačního plánu V Lavičkách

Schválené zadání 1. změny regulačního plánu V Lavičkách

 

Změna č. 1 regulačního plánu Javorová

Schválené zadání 1. změny regulačního plánu Javorová

Návrh změny č. 1 regulačního plánu Javorová

projednávný na veřejném projednání 31.7.2019, připomínky  a námitky bylo možné podávat do 7.8.2019.

Výroková část
Odůvodnění

Územní studie

                                                                                                                                                                                             

                                                                                            

Stránka byla naposledy aktualizována 9.12.2022.

 

Za tuto stránku odpovídá K. Zvěrevová

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie