Černošice
Černošice

Projednávané

Pořizované změny územního plánu, změny regulačních plánů a územní studie na území města Černošice


Zprávy o uplaňování územního plánu

Zpráva o uplatňování Územního plánu Černošice za období 12/2016 – 4/2021 byla schválena usnesením zastupitelstva č. Z/22/3/2021 dne 14.7.2021. Součástí Zprávy je obsah Změny č. 6 územního plánu Černošice, která bude v souladu s § 55a stavebního zákona pořizována zkráceným postupem.

                                                        

Změny územního plánu

Změna č. 3 územního plánu Černošice

Zastupitelstvo rozhodlo o pořízení Změny č. 3 územního plánu Černošice zkráceným postupem dne 11.7.2019, 11.9.2019 a 24.10.2019 a schválilo Obsah Změny.
Veřejné projednání, které se mělo konat ve středu 17. února 2021 od 18 hod. v Hale Věry Čáslavské, Pod školou 447, 252 28 Černošice (viz. Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání a doručení Návrhu Změny č. 3 územního plánu Černošice) bylo přesunuto na středu 31. března 2021 od 18:00 hodin (viz. Veřejná vyhláška - Oznámení o přesunutí veřejného projednání Návrhu změny č.3 územního plánu Černošice). Veřejné projednání, které se mělo konat ve středu 31. března 2021 od 18 hod. v Hale Věry Čáslavské, Pod školou 447, 252 28 Černošice bylo zrušeno (viz. Veřejná vyhláška - Oznámení o zrušení termínu veřejného projednání Návrhu změny č. 3 územního plánu Černošice). Termín veřejného projednání byl stanoven na úterý 8. 6. 2021 od 18.00 hodin v Městském sále na Vráži, Mokropeská 2027, 252 28 Černošice. (viz. Veřejná vyhláška - Oznámení o náhradním termínu veřejného projednání Návrhu změny č. 3 územního plánu Černošice)
Návrh Změny č. 3 územního plánu Černošice pro veřejné projednání
Grafická část - výrok
Grafická část - odůvodnění
Lhůta pro podávání námitek a připomínek byla do 15.6.2021.
                                      aktualizováno dne: 6.8.2021
                           zveřejněno minimálně do:

 

Změna č. 4 územního plánu Černošice

Zastupitelstvo rozhodlo o pořízení Změny č. 4 územního plánu Černošice zkráceným postupem a schválilo obsah Změny dne 12. 3. 2020. Termín veřejného projednání je stanoven na pondělí 25. 10. 2021 od 19.00 hodin v coworkingovém prostoru (PÛDA), 4. patro, MěÚ Černošice, Karlštejnská 259, Černošice (viz. Veřejná vyhláška - Oznámení o veřejném projednání Návrhu změny č. 4 územního plánu Černošice).

Návrh Změny č. 4 územního plánu Černošice pro veřejné projednání

Grafická část - výrok

Grafická část - odůvodnění

 

                                               vyvěšeno dne:
                           zveřejněno minimálně do:
 
 

Změna č. 5 územního plánu Černošice

Zastupitelstvo rozhodlo o pořízení Změny č. 5 územního plánu Černošice zkráceným postupem a schválilo obsah Změny dne 21. 1. 2021. Termín veřejného projednání byl stanoven na úterý 8. 6. 2021 od 17.00 hodin v Městském sále na Vráži, Mokropeská 2027, 252 28 Černošice. Změna č. 5 územního plánu Černošice byla vydána usnesením zastupitelstva č. Z/23/5/2021 dne 9. 9. 2021
                                
                                               vyvěšeno dne: 21.9.2021
                           zveřejněno minimálně do:

 

Změna č. 6 územního plánu Černošice

 

Návrh Změny č. 6 územního plánu Černošice bude zpracován na základě Zprávy o uplatňování Územního plánu Černošice za období 12/2016 – 4/2021, která byla schválena usnesením zastupitelstva č. Z/22/3/2021 dne 14.7.2021. Součástí Zprávy je obsah Změny č. 6 územního plánu Černošice, která bude v souladu s § 55a stavebního zákona pořizována zkráceným postupem.  

 

        

Změny regulačních plánů

Změna č. 1 regulačního plánu V Lavičkách

Schválené zadání 1. změny regulačního plánu V Lavičkách

 

Změna č. 1 regulačního plánu Javorová

Schválené zadání 1. změny regulačního plánu Javorová

Návrh změny č. 1 regulačního plánu Javorová

projednávný na veřejném projednání 31.7.2019, připomínky  a námitky bylo možné podávat do 7.8.2019.

Výroková část
Odůvodnění

Územní studie

                                                                                                                                                                                             

                                                                                            

Stránka byla naposledy aktualizována 6.8.2021.

 

Za tuto stránku odpovídá H. Ušiaková

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie