Černošice
Černošice

Projednávané

Pořizované změny územního plánu, změny regulačních plánů a územní studie na území města Černošice


Zprávy o uplaňování územního plánu

Zpráva o uplatňování Územního plánu Černošice za období 12/2016 – 4/2021 byla schválena usnesením zastupitelstva č. Z/22/3/2021 dne 14.7.2021. Součástí Zprávy je obsah Změny č. 6 územního plánu Černošice, která bude v souladu s § 55a stavebního zákona pořizována zkráceným postupem.

                                                  

Změny územního plánu

Změna č. 3 územního plánu Černošice

Zastupitelstvo rozhodlo o pořízení Změny č. 3 územního plánu Černošice zkráceným postupem dne 11. 7. 2019, 11. 9. 2019 a 24. 10. 2019 a schválilo Obsah Změny. Termín veřejného projednání byl stanoven na 17. 2. 2021 v Hale Věry Čáslavské, Pod školou 447, 252 28 Černošice. Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru byl termín přesunut na 31. 3. 2021 a následně byl zrušen.  Veřejné projednání se konalo v náhradním termínu 8. 6. 2021 od 18.00 hodin v Městském sále na Vráži, Mokropeská 2027, 252 28 Černošice.

Návrh Změny č. 3 územního plánu Černošice projednávaný na veřejném projednání dne 8. 6. 2021.
Grafická část - výrok
Grafická část - odůvodnění
Lhůta pro podávání námitek a připomínek byla do 15. 6. 2021.
K lokalitám měněným podle bodu č. 1 a 2 obsahu Změny byly podány námitky a připomínky, na základě kterých bude návrh upraven a bude muset být projednán na opakovaném veřejném projednání. K lokalitě Na Vysoké měněné podle bodu č. 3 obsahu Změny byly podány námitky a připomínky, na základě kterých nebude nutné návrh upravit.  Zastupitelstvo dne 20. 10. 2021 rozhodlo o rozdělení Změny č. 3 územního plánu Černošice na Změnu č. 3A (bod č. 3 obsahu Změny) a Změnu č. 3B (bod č. 1 a 2 obsahu Změny).  Návrh Změny č. 3B bude  projednán na opakovaném veřejném projednání. Přehled námitek uplatněných  k veřejnému projednání Návrhu Změny  č. 3 územního plánu Černošice s údaji o zařazení do Změny č. 3A nebo Změny č. 3B.
Změna č. 3A územního plánu Černošice byla vydána usnesením zastupitelstva č. Z/27/2/2022 dne 24.2.2022 jako opatření obecné povahy č. 1/2022. Změna č. 3A územního plánu Černošice a Úplné znění územního plánu Černošice po vydání změny č. 3A, 4 a 5 je doručováno  veřejnou vyhláškou vyvěšenou dne 17.3.2022. Změna nabývá účinnosti dnem doručení (patnáctým dnem po vyvěšení) změny územního plánu a úplného znění, t.j.  1.4.2022.  

           

Změna č. 4 územního plánu Černošice

Zastupitelstvo rozhodlo o pořízení Změny č. 4 územního plánu Černošice zkráceným postupem a schválilo obsah Změny dne 12. 3. 2020. Termín veřejného projednání byl v pondělí 25. 10. 2021 od 19.00 hodin v coworkingovém prostoru (PÛDA), 4. patro, MěÚ Černošice, Karlštejnská 259, Černošice. Lhůta pro podávání námitek a připomínek byla do 1. 11. 2021. Změna č. 4 územního plánu Černošice byla vydána usnesením zastupitelstva č. Z/27/3/2022 dne 24.2.2022 jako opatření obecné povahy č. 2/2022. Změna č. 4 územního plánu Černošice a Úplné znění územního plánu Černošice po vydání změny č. 3A, 4 a 5 je doručováno  veřejnou vyhláškou vyvěšenou dne 17.3.2022. Změna nabývá účinnosti dnem doručení (patnáctým dnem po vyvěšení) změny územního plánu a úplného znění, t.j.  1.4.2022.                      

Změna č. 5 územního plánu Černošice

Zastupitelstvo rozhodlo o pořízení Změny č. 5 územního plánu Černošice zkráceným postupem a schválilo obsah Změny dne 21. 1. 2021. Termín veřejného projednání byl stanoven na úterý 8. 6. 2021. Změna č. 5 územního plánu Černošice byla vydána usnesením zastupitelstva č. Z/23/5/2021 dne 9. 9. 2021 jako opatření obecné povahy č. 1/2021. Změna č. 5 územního plánu Černošice a Úplné znění územního plánu Černošice po vydání změny č. 3A, 4 a 5 je doručováno  veřejnou vyhláškou vyvěšenou dne 17.3.2022. Změna nabývá účinnosti dnem doručení (patnáctým dnem po vyvěšení) změny územního plánu a úplného znění, t.j.  1.4.2022.                         

                                             

Změna č. 6 územního plánu Černošice

Návrh Změny č. 6 územního plánu Černošice bude zpracován na základě Zprávy o uplatňování Územního plánu Černošice za období 12/2016 – 4/2021, která byla schválena usnesením zastupitelstva č. Z/22/3/2021 dne 14.7.2021. Součástí Zprávy je obsah Změny č. 6 územního plánu Černošice, která bude v souladu s § 55a stavebního zákona pořizována zkráceným postupem. 

 

        

Změny regulačních plánů

Změna č. 1 regulačního plánu V Lavičkách

Schválené zadání 1. změny regulačního plánu V Lavičkách

 

Změna č. 1 regulačního plánu Javorová

Schválené zadání 1. změny regulačního plánu Javorová

Návrh změny č. 1 regulačního plánu Javorová

projednávný na veřejném projednání 31.7.2019, připomínky  a námitky bylo možné podávat do 7.8.2019.

Výroková část
Odůvodnění

Územní studie

                                                                                                                                                                                             

                                                                                            

Stránka byla naposledy aktualizována 1.12.2021.

 

Za tuto stránku odpovídá H. Ušiaková

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie