Černošice
Černošice

Projednávané

Pořizované změny územního plánu, změny regulačních plánů a územní studie na území města Černošice


Změny územního plánu

Návrh změny č. 6B územního plánu Černošice k veřejnému projednání

Písemné  připomínkynámitky bylo možné podávat přímo u pořizovatele MěÚ Černošice, odbor územního plánování do 4.12.2023 (včetně).
                                                                             

                                                                               vyvěšeno: aktuálně není nic zveřejněno

                                                    zveřejněno minimálně do:

           

Změna č. 6 územního plánu Černošice

Návrh Změny č. 6 územního plánu Černošice bude zpracován na základě Zprávy o uplatňování Územního plánu Černošice za období 12/2016 – 4/2021, která byla schválena usnesením zastupitelstva č. Z/22/3/2021 dne 14.7.2021. Součástí Zprávy je obsah Změny č. 6 územního plánu Černošice, která bude v souladu s § 55a stavebního zákona pořizována zkráceným postupem. 

Zastupitelstvo města Černošice rozhodlo usnesením č. Z/2/10/2022 z 30.11.2022 o rozdělení Změny č. 6 územního plánu Černošice na dvě dílčí změny - Změnu č. 6A a Změnu č. 6B.

Z důvodu potřeby rychlého vybudování městského ubytovacího zařízení je Změna rozdělena na dvě části: Změnu 6A a Změnu 6B. Ve Změně 6A se bude řešit pouze pátý odstavec z Obsahu Změny, který zní:  "Prověřit změnu plochy bydlení na plochu občanského vybavení (původně zde byla plocha OV) z důvodu výstavby „Domu pro učitele“ – stavby ubytovacího zařízení (ul. Kladenská, parc.č. 2668/5, 6 k.ú. Černošice)." Ve Změně 6B se budou řešit všechny požadavky uvedené ve Zprávě, kromě pátého odstavce z Obsahu Změny.

                                                              

Změny regulačních plánů

Změna č. 1 regulačního plánu V Lavičkách

Schválené zadání 1. změny regulačního plánu V Lavičkách

 

Změna č. 1 regulačního plánu Javorová

Schválené zadání 1. změny regulačního plánu Javorová

Návrh změny č. 1 regulačního plánu Javorová

projednávný na veřejném projednání 31.7.2019, připomínky  a námitky bylo možné podávat do 7.8.2019.

Výroková část
Odůvodnění

Územní studie                                                                                                                                                                                                               

Stránka byla naposledy aktualizována 5.12.2023.

                                                                              

Za tuto stránku odpovídá K. Zvěrevová

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Autor: Petr Kubín