Černošice
Černošice

Březová-Oleško

  • Územní plán

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území
Výkres pořadí změn v území (etapizace)

 

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na příslušném stavebním úřadu v Jesenici, obci Oleško a  odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 7.10.2021.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Autor: Matyáš Paul