Černošice
Černošice

Březová-Oleško

  • Územní plán

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území
Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na příslušném stavebním úřadu v Jesenici, obci Oleško a  odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 16.1.2018.