Černošice
Černošice

Davle

  • Územní plán

Územní plán Davle zahrnující právní  stav po vydání 1. změny.

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území

  • Územní studie

Územní studie Nad Měchenicemi (Z01) byla zaregistrována 19.3.2015.

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu ve Štěchovicích, obci Davle a odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 3.10.2017.