Černošice
Černošice

Jesenice

  •  Územní plán

Úplné znění územního plánu obce Jesenice po změnách č. 7 a 8 nabylo účinnosti 29. 12. 2021.

Úplné znění Územního plánu obce Jesenice po vydání změn č. 7 a 8.
Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území
Výkres dopravy
Výkres vodního hospodářství
Výkres energetiky a spojů
Výkres krajiny a ÚSES

 

  •  Územní studie
Nové centrum Jesenice

 

 

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu, odboru územního plánování MěÚ Černošice a obci Jesenice.

Stránka byla naposledy aktualizována 18.4.2023.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie