Černošice
Černošice

Jesenice

Úplné znění Územního plánu obce Jesenice po vydání změn č. 2,4 a 5, které nabylo účinnosti 29.12.2019.
Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území

 

Změna č.4 Územního plánu obce Jesenice nabyla účinnosti dne 29.prosince 2019.
 
Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu, odboru územního plánování MěÚ Černošice a obci Jesenice.

Stránka byla naposledy aktualizována 14.5.2020.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie