Černošice
Černošice

Kněževes

Územní plán Kněževes nabyl účinnosti 14. 6. 2012.

  •  Územní plán

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území
Výkres koncepce uspořádání krajiny
Výkres koncepce veřejné infrastruktury - doprava
Výkres koncepce veřejné infrastruktury - zásobování vodou
Výkres koncepce veřejné infrastruktury - kanalizace
Výkres koncepce veřejné infrastruktury - el. energie, plyn, spoje
Výkres pořadí změn v území - etapizace

 

 

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu v Hostivici, obci Kněževes a odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 7.10.2021.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie