Černošice
Černošice

Kněževes

  • Územní plán

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu v Hostivici, obci Kněževes a odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 30.11.2015.