Černošice
Černošice

Nučice

Územní plán Nučic byl vydán opatřením obecné povahy č. 1/2016/OOP a nabyl účinnosti 8. dubna 2016. Změna č.1 územního plánu Nučic nabyla účinnosti 27. prosince 2018. Změna č.2 územního plánu Nučic nabyla účinnosti 5. března 2020.

  •  Úplné znění územního plánu Nučic po vydání změny č.2

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území
Výkres koncepce technické infrastruktury

 

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu v Rudné, obci Nučice a odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 8.10.2021.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie