Černošice
Černošice

Ořech

  • Územní plán

Územní plán sídelního útvaru Ořech byl schválen v r. 1994, změna č. 1 byla schválena v r. 2002. 

V současné době se projednává nový Územní plán Ořech. Schválené zadání ze dne 16.4.2014 naleznete zde.

  • Regulační plán

Regulační plán lokalita "Kalinova zahrada"nabyl účinnosti dne 30.10.2010.

Regulační plán lokalita "A" obec Ořech nabyl účinnosti dne 5.10.2015.

  • Územní studie

Územní studii Ořech - lokalita D, kterou pořizovatel schválil dne 15.8.2014 jako podklad pro rozhodování v území, naleznete zde.

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu v Černošicích, obci Ořech a odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 30.11.2015.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie