Černošice
Černošice

Vestec

  • Územní plán

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu v Jesenici, obci Vestec a odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 13.3.2018.