Černošice
Černošice

 KORONAVIRUS: mimořádná opatření, důležité kontakty a aktuality pro občany - INFORMACE NAJDETE ZDE

Řidičské průkazy, registrace vozidel aj.


Za tuto stránku odpovídá R. Haugvic

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik je jedna plus jedna 

Dobrý den,

v §105 odst. 1, písm. e) zákona č. 361/2000 Sb.,  o provozu na pozemních komunikacích, je explicitně vyjádřeno, že údaje zapisované do řidičského průkazu (dále jen ŘP) obsahují, mimo jiné, obec trvalého nebo přechodného pobytu držitele ŘP na území ČR. Z uvedeného vyplývá, že při změně bydliště z jiného okresu do okresu (Praha-západ)je nutno vyměnit ŘP. Správní polatek činí 50,- Kč, žadatel předkládá 1 fotografii a platný občanský průkaz. Nový ŘP bude vydán nejpozději do 20ti pracovních dnů (za správní poplatek 500,- Kč tzv. "blesk" za 5 pracovních dnů).

Pavel Juřica, vedoucí odboru dopravy

Hezký den,
podle § 110 odst.1, odst.2 zákona č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, vydá obecní úřad s rozšířenou působností držiteli řidičského oprávnění řidičský průkaz při splnění podmínek pro jeho vydání do 20 dnů ode dne podání žádosti o vydání řidičského průkazu. Podle odst.4 téhož zákona je možno po úhradě správního poplatku 500 Kč řidičský průkaz vydat ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů.
Na oficiální webové stránce Města Černošice www.mestocernosice.cz je v pravé horní části odkaz - informace o hotových dokladech. Zde je uvedeno datum - řidičské průkazy  ke kterým byla podána žádost k tomuto datu jsou připravené k vydání. Data jsou průběžně aktualizovány podle toho, kdy jsou   řidičské průkazy  doručeny na úřad ze Státní tiskárny cenin. Informace o řidičských průkazech lze rovněž zjistit telefonicky na číslech  221982 427 a 221982806.
Pavel Juřica, vedoucí odboru dopravy

Hezký den,
v případě, že si občan nevyzvedne nový řidičský průkaz, tento zůstává uložen na oddělení registru řidičů odboru dopravy MěÚ Černošice na pracovišti v Podskalské 19, Praha 2 (1.patro). Pro vyzvednutí je potřeba generovat pořadové číslo na vyvolávacím zařízení. Na přepážce se předkládá starý řidičský průkaz a platný občanský průkaz.

Pavel Juřica, vedoucí odboru dopravy

Dobrý den,

Mezinárodní řidičský průkaz je vystavován na počkání na odboru dopravy, oddělení registru řidičů, Podskalská 19, Praha 2, 1.patro,. v úředních hodinách (pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod., v úterý, čtvrtek a pátek 8:00 – 12:00 hod.) Po příchodu si žadatel(ka) vezme pořadové číslo z vyvolávacího zařízení – volí „Příjem žádostí o řidičský průkaz,mezinárodní řidičské průkazy a profesní osvědčení“.

S sebou je třeba mít platný občanský a řidičský průkaz, jednu fotografii 3,5 x 4,5 cm, na pokladně zaplatí žadatel(ka) 50,- Kč, na přepážce pak odevzdá vyplněnou žádost, kterou dostane na pracovišti odboru dopravy.

Mezinárodní řidičské průkazy jsou dva typy – Ženeva 1949 s platností 1 rok a Vídeň 1968 s platností 3 roky. Rozhodné je, ve které zemi žadatel(ka) hodlá mezinárodní řidičský průkaz používat. O typu rozhodne přepážková pracovnice.

Pavel Juřica, vedoucí odboru dopravy