Černošice
Černošice

Zastupitelstvo schválilo návrh na zrychlenou rekonstrukci komunikací

V roce 2012 město investuje až 40 mil. Kč do rekonstrukcí místních komunikací, a to s využitím úvěru, jehož splátky budou kryty dodatečným výnosem z daně z nemovitosti. Další podrobnosti...

Zastupitelstvo na svém zasedání ve čtvrtek 1. prosince schválilo návrh starosty města na využití dodatečného výnosu z daně z nemovitosti na investice do veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti prostřednictvím úvěru, jehož splátky budou kryty dodatečným výnosem této daně od roku 2012 (cca 7 mil. Kč ročně). Pro rok 2012, první rok ze tříletého období, pro které byl záměr předložen, stanovilo maximální výši úvěru na 40 mil. Kč a souhlasilo se záměrem investovat tuto částku celou do rekonstrukcí poškozených a prašných průjezdních komunikací (včetně chodníků v některých z nich) a do související technické infrastruktury. Na konci roku 2012 bude zastupitelstvo hodnotit výsledky dosavadních investic, stav a výhled městského rozpočtu a celkovou ekonomickou situaci, a rozhodovat, zda pokračovat v investicích do komunikací, nasměrovat větší či menší část prostředků do jiných strategických priorit (pokud se nepotvrdí současné předpoklady jejich financovatelnosti z jiných zdrojů), popř. tříletý investiční plán počítající s využitím úvěrového financování přerušit nebo ukončit. V nejbližších měsících budou připravena a vyhlášena výběrová řízení na poskytnutí bankovního úvěru, zpracování projektové dokumentace a následně i na realizaci stavebních prací, včetně rekonstrukce inženýrských sítí v některých ulicích. Bližší informace k celému tříletému záměru jsou na městském webu v sekci Projekty a dotace - Strategické záměry.

Již v prosinci se připravuje výběrové řízení na rekonstrukci Komenského ulice (včetně vodovodu a dešťové kanalizace), na kterou město získalo dotaci 9,5 mil. Kč z evropských fondů. Pro centrální část této ulice, před kostelem Nanebevzetí Panny Marie, bude ve spolupráci se třemi architekty město hledat možnosti co nejkvalitnějšího provedení celého veřejného prostoru. Rada města také již schválila kvalitnější provedení chodníku této ulice v celé části od železničního přejezdu ke kostelu.

Filip Kořínek

Datum vložení: 8. 12. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 11. 2017 23:02
Autor: