Černošice
Černošice

Jmenný seznam

Seznam osob a kontaktní spojení (Městský úřad Černošice)

Seznam osob a kontaktů


Za tuto stránku odpovídá M. Konrádová

Fialová Markéta, JUDr.

Telefon: 221 982 325
Mobil: 602 342 649 (pro případ havárie a povodní)
E-mail: marketa.fialova@mestocernosice.cz

Mužík Ladislav

Telefon: 221 982 136 (telefon dílna: 221 982 375)
Mobil: 602 200 816
E-mail: ladislav.muzik@mestocernosice.cz