Černošice
Černošice

Jmenný seznam

Seznam osob a kontaktní spojení (Městský úřad Černošice)

Emailové adresy jednotlivých zaměstnanců neslouží pro doručování podání týkajících se úřední činnosti městského úřadu Černošice. K těmto účelům využívejte pouze email: podatelna@mestocernosice.cz

Seznam osob a kontaktů


Za tuto stránku odpovídá M. Konrádová

Fialová Markéta, JUDr.

Telefon: 221 982 325
Mobil: 602 342 649 (pro případ havárie a povodní)
E-mail: marketa.fialova@mestocernosice.cz