Černošice
Černošice

oddělení sociální prevence

Adresa

Václavská 316/12
120 00, Praha 2

Osoby

Svojtková Eva, Bc., DiS.

vedoucí OSPre: referent sociálních věcí - kurátor pro děti a mládež

Zemek Matouš, Bc., DiS.

referent sociálních věcí - kurátor pro děti a mládež

Bartošová Adéla, Mgr.

referent sociálních věcí - kurátor pro děti a mládež

El-Hojairi Simona, Mgr.

referent sociálních věcí - kurátor pro děti a mládež

Čechová Markéta, Mgr.

referent sociálních věcí - kurátor pro děti a mládež

Hlavatá Michaela, DiS.

referent sociálních věcí - kurátor pro děti a mládež