Černošice
Černošice

 

 Úřední hodiny pro odbor územního plánování (Černošice) pouze: Středa 8:00 – 17:00 – telefonní hovory + osobní návštěvy

oddělení sociální prevence

Adresa

Václavská 316/12
120 00, Praha 2

Kontakty

Fax: 222 512 026 Kontakty dle soupisu obcí jednotlivých pracovníků: www.mestocernosice.cz/mesto/mestsky-urad/struktura-informace-odboru/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/oddeleni-socialni-prevence-1/kontakty-rozdeleni-ospre/

Osoby

Bartošová Adéla, Mgr.

referent sociálních věcí - kurátor pro děti a mládež

El-Hojairi Simona, Mgr.

referent sociálních věcí - kurátor pro děti a mládež

Svojtková Eva, Bc., DiS.

vedoucí OSPre: referent sociálních věcí - kurátor pro děti a mládež

Zemek Matouš, Bc., DiS.

referent sociálních věcí - kurátor pro děti a mládež