Černošice
Černošice

Lávka bude znovu v plném provozu za několik dní

Magistrát hl. m. Prahy připravuje dodatečné zajištění statiky lávky, aby ji následně opět uvedl do plného provozu. V současné době je uzavřena, resp. vstup pouze na vlastní nebezpečí.

Dopis z Magistrátu hl. m. Prahy ze 7.12.2017, 19:16

 

Vážení páni starostové,

jak jsem Vám přislíbil, zasílám informaci k lávce umístěné přes řeku Berounku, jež je umístěna jako spojnice pro pěší a cyklisty mezi Vašimi obcemi.

Na základě vyhodnocení výstupů z proběhlých měření ze dne 5.12.2017 byl vydán správci pokyn k zajištění podpor na březích dle návrhu obdrženého od autorizovaného inženýra pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb. Tyto vzpěry lávky by měly dle vyjádření správce být vystavěny nejpozději do neděle 10.12.2017. Následně budou z místa odstraněny cedule s upozorněním na uzavření lávky a vstupu výhradně na vlastní nebezpečí.

Oprava stávající konstrukce bude naplánována se zahájením na jaře roku 2018, přičemž předepsané práce a činnosti bude nutné provést za výluky provozu na lávce a pěší dopravu bude převedena na pravděpodobně pontonové provizorium z dílů soupravy PMS a to tak, že budou osazeny dva díly pobřežní a cca 5 dílů návodních. Délka tohoto provizoria bude dána stavem břehů v jarních měsících roku 2018, kdy i samotné zahájení opravy bude nutno nasadit v době, kdy nebudou hrozit zvýšené stavy vody v Berounce. Provedenými pracemi na opravě docílíme životnost lávky do doby výstavby lávky nové.

O postupu na přípravě těchto prací Vás budeme pravidelně informovat. Zároveň si Vás dovoluji požádat o zveřejnění této informace dostupnými kanály, stejně jako v předchozích případech, nejlépe na webových stránkách Vaší obce a městské části.

 

S pozdravem

 

Ing. Jan Rak

ředitel odboru

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PR

Datum vložení: 7. 12. 2017 21:19
Datum poslední aktualizace: 7. 12. 2017 21:21
Autor: Mgr. Filip Kořínek