Černošice
Černošice

Novelizace nařízení města o regulaci reklamy

Novelizace nařízení města o regulaci reklamy

Novelizace nařízení města, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu.

Od 16.03.2021 je účinné nařízení města č. 1/2021, kterým došlo k novelizaci nařízení města č. 1/2013, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu. Novelizací dochází zejména k úpravě výjimek z toho, jakými komunikačními médii se zakazuje šíření reklamy. Též dochází ke zpřesnění několika dalších dílčích ustanovení nařízení.

Cílem schváleného nařízení je napravit nedostatky nařízení č. 1/2013 a preventivně reagovat na to, aby nedocházelo k nežádoucímu šíření reklamy na území města Černošice.

Upozorňujeme, že stávající komunikační média, která budou ode dne nabytí účinnosti nařízení v rozporu s nařízením č. 1/2013, je nutné odstranit nejpozději do 31.12.2021.

Znění nařízení města č. 1/2021 lze nalézt zde. Úplné znění nařízení č. 1/2013 lze nalézt zde.

Datum vložení: 17. 3. 2021 12:35
Datum poslední aktualizace: 17. 3. 2021 12:46
Autor: Magdalena Košťáková